>> Khảo sát nhu cầu hỗ trợ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
hội nghị

Toàn cảnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 07 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”(Chương trình 07) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 07 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

Năm 2022 ước tính, giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố. 

Báo cáo tại hội nghị, các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ trong Chương trình 07 đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai nhiệm vụ được giao. Trong đó, đa số chương trình, đề án, kế hoạch triển khai đã được ban hành hoặc được đơn vị chủ trì hoàn thiện, trình UBND thành phố. 

>> KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA: Đa dạng hóa nguồn lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chương trình 07 đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng năng suất lao động đạt từ 7-7,5%; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng sản phẩm nông nghiệp là trên 7%. Chương trình cũng đặt mục tiêu đến cuối giai đoạn 2021-2025, tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50%. 

Cụ thể, việc xây dựng, ban hành một số đề án, kế hoạch, chuyên đề còn chậm so với tiến độ đề ra (6 nhiệm vụ chưa trình UBND thành phố). Việc hoàn thiện dự thảo sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố còn chậm (4 nhiệm vụ đã trình UBND thành phố, đang hoàn thiện). Công tác chỉ đạo triển khai của một số cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thành viên được giao nhiệm vụ chưa quyết liệt, sâu sát. Việc tính toán, theo dõi một số chỉ tiêu của Chương trình 07 đang gặp khó khăn do thiếu số liệu và công cụ tính toán. Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tại các quận, huyện còn gặp khó khăn về nguồn kinh phí. 

>> KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA: Đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục tăng

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Ban Chỉ đạo Chương trình 07 sẽ tập trung vào 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng… 

Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội gắn với các chuỗi giá trị nội địa, khu vực và toàn cầu. Trong đó, đẩy nhanh việc hình thành và đưa vào vận thành Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hà Nội. 

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, TP.Hà Nội nhấn mạnh đã có nhiều đề án, kế hoạch về chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Các hoạt động nghiên cứu khoa học từng bước gắn với nhu cầu thực tế và theo đơn “đặt hàng” của các địa phương; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học. 

>> Việt Nam – Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trên cơ sở đó, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 07 đề nghị, trong năm 2023, các đơn vị liên quan chú trọng phối hợp triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như quy hoạch về khu công nghệ cao của thành phố.  

Cùng đó đẩy nhanh việc hình thành và đưa vào vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hà Nội; tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thủ đô – Techfest Hanoi 2023 và một số sự kiện kết nối cung – cầu trong nước cũng như khu vực. Đồng thời, rà soát, đánh giá một số đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện lĩnh vực khoa học – công nghệ sao cho hiệu quả, thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương.  

[wpcc-script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”https://diendandoanhnghiep.vn/js/raty/jquery.raty.js”]

Đánh giá của bạn:

[wpcc-script type=”text/javascript”]