>>Đại hội XIII của Đảng: Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng!

Ngày 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức tọa đàm khoa học: Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự hiện nay. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tọa đàm.

GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương

GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương. Ảnh: Việt Cường

Các ý kiến phát biểu tại tọa đàm đã làm sáng rõ hơn giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định tác phẩm của Tổng Bi thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi đây là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Theo nhiều đại biểu, cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực là một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp.

Tác phẩm của Tổng Bí thư cũng đã chỉ rõ vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “phòng ngừa từ xa, từ sớm” mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương cho rằng, cuốn sách đã đề cập đến một vấn đề cốt lõi trong nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân.

Bởi, trong mục tiêu hàng đầu của chiến lược bảo vệ Tổ quốc nhấn mạnh, sau mục tiêu bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia thì mục tiêu rất quan trọng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu của lực lượng công an nhân dân.

“Đầu tiên cuốn sách cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân cơ sở khoa học để nhận thức đúng công việc chúng ta phải làm. Thứ hai là cuốn sách Tổng Bí thư đã hệ thống lại toàn bộ những chủ trương, những quan điểm, nguyên tắc, phương châm, những định hướng lớn về nhiệm vụ giải pháp phòng, chống tham nhũng. Nội dung này chính là cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân một phương phương pháp luận, trên cơ sở đó xác định đúng những công việc mà chúng ta sẽ triển khai”, GS.TS Phùng Hữu Phú nói.

Phát biểu tại tọa đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu từng đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sỹ công an, nhất là lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

>>Tài sản trăm tỉ và chuyện phòng chống tham nhũng

>>Luật hoá trách nhiệm của doanh nghiệp trong phòng chống tham nhũng

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Việt Cường

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Việt Cường

Tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, mà phải tiếp tục đẩy mạnh, kiên trì thực hiện liên tục, với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của Công an nhân dân là phải tập trung xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đơn vị có liên quan tập trung tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình điều tra các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng.

Làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa. Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng tại địa phương, không để xảy ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng phạm tội, với phương châm triệt để, thận trọng, thấu đáo, chặt chẽ, trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm”, không bỏ lọt tội phạm

Để lan tỏa hơn nữa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách theo Hướng dẫn số 34, ngày 31/1/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, để cán bộ, đảng viên nắm rõ bản chất, nguy cơ của tham nhũng, tiêu cực đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam; quan điểm, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Từ đó xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm trong công tác này, trước hết là ở ngay chính đơn vị, địa phương mình.

 

[wpcc-script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”https://diendandoanhnghiep.vn/js/raty/jquery.raty.js”]

Đánh giá của bạn:

[wpcc-script type=”text/javascript”]