>>Tăng cường kết nối giữa Việt Nam và các đối tác chiến lược

>>Giải bài toán liên kết vùng

Ngày 5/2, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư vùng.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo 14 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và huyên hải miền Trung.

Đây là hội nghị nhiều ý nghĩa, được tổ chức không chỉ với mục đích công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, mà còn cụ thể hóa nghị quyết bằng các nguồn lực triển khai thực hiện cụ thể thông qua hình thức xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành với Chính phủ trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển KT-XH của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

>>Liên kết đầu tư vùng: Năm giải pháp cho liên kết

sss

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Bộ, ngành tham quan các sản phẩm tiêu biểu tại gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là Chiến lược phát triển bền vững về kinh tế biển.

Tại Hội nghị, nhiều đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường liên kết, khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của toàn vùng cũng như của từng địa phương, từng lĩnh vực.

Ngoài ra, các ngành, cơ quan, địa phương còn gửi tới hội nghị nhiều bài tham luận, được Ban tổ chức tập hợp trong tài liệu và kỷ yếu hội nghị. Tỉnh Thanh Hóa gửi tới hội nghị tham luận “Giải pháp chủ yếu phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành cực tăng trưởng mới của vùng”. Khu kinh tế Nghi Sơn có vị trí ở phía Nam của tỉnh Thanh Hóa; được Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập năm 2006, với diện tích ban đầu là 18.611 ha và được phê duyệt điều chỉnh năm 2018, với diện tích mở rộng lên 106.000 ha; đây là một trong 8 Khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước; được xác định là một trọng điểm phát triển phía Nam của vùng kinh tế Bắc bộ, tạo động lực cho Thanh Hóa khơi dậy tiềm năng, thu hút tối đa nguồn lực cho đầu tư và phát triển, nhất là nguồn lực bên ngoài.

đ

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn với “Dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 17 tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa”, vốn đầu tư dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng

Ý thức được tầm quan trọng đó, trong các nhiệm kỳ vừa qua và nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thanh Hóa luôn xác định Khu kinh tế Nghi Sơn là một trong 4 trung tâm kinh tế động lực của tỉnh và là một trong 6 Chương trình phát triển kinh tế – xã hội trọng tâm. Đặc biệt, được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mở ra cho tỉnh Thanh Hóa những thời cơ, vận hội mới, đột phá trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Để thực hiện chủ trương, định hướng và mục tiêu phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa đề xuất, kiến nghị một số giải pháp chủ yếu phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn trở thành cực tăng trưởng mới của vùng.

Cũng tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đầu tư, Biên bản ghi nhớ cho các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước, với 45 dự án, tổng quy mô vốn hơn 1,7 tỷ USD.

đ

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát với dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng

Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát với “Dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn”, tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư thương mại Hà Nội Xanh với “Dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa”, tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn với “Dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 17 tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa”, vốn đầu tư dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng.

[wpcc-script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”https://diendandoanhnghiep.vn/js/raty/jquery.raty.js”]

Đánh giá của bạn:

[wpcc-script type=”text/javascript”]