>>Bật chế độ phòng thủ trong môi trường lãi suất cao

Ngày 11/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã phát đi kết luận của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân tháng 1/2023. Tại buổi làm việc, các công dân đã có nhiều ý kiến xoay quanh việc xử lý Công ty CP Bách Đạt An trong thời gian qua.

Cụ thể, các công dân trú tại TP. Đà Nẵng cùng đại diện một số người dân liên quan đến dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside đã phản ánh Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp, không thiện chí, thiếu tích cực thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương liên quan đến việc thi hành các bản án và giải quyết các vấn đề có liên quan dẫn đến các dự án kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Các dự án do Công ty CP Bách Đạt An xảy ra kiện tụng kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Các dự án do Công ty CP Bách Đạt An xảy ra kiện tụng kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Cùng với đó, các công dân cũng cho rằng Công ty CP Bách Đạt An thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp, không thiện chí, thiếu tích cực thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan đến việc thi hành các bản án và giải quyết các vấn đề có liên quan dẫn đến các dự án kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, thống nhất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam được sử dụng tiền huy động từ người dân để nộp tiền chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền thuế thay cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An.

Các công dân nêu ý kiến: “Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư trong việc thi hành án chưa hiệu quả, không áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm của chủ đầu tư khi không chấp hành yêu cầu triệu tập, không thực hiện chỉ đạo của cơ quan chức năng trong công tác thi hành án cũng như trong công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan. Kiến nghị không gia hạn tiến độ, thu hồi dự án nếu chủ đầu tư không thiện chí, không tích cực thực hiện dự án trong thời gian đến và giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan, trong đó có quyền lợi của người dân đã góp vốn vào dự án. Đồng thời, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý vi phạm, truy cứu trách nhiệm của chủ đầu tư đối với việc thực hiện các dự án”.

a

Vì vậy, công dân kiến nghị làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành các bản án của Tòa án. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh khi giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các dự án.

Trả lời các kiến nghị trên, ông Lê Trí Thanh thông tin UBND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, dự án có nhiều tồn tại từ trước cần phải khắc phục, nên tinh thần là đẩy nhanh nhưng phải đảm bảo chặt chẽ về pháp lý, tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo ông Thanh, UBND tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, dự án có nhiều tồn tại từ trước cần phải khắc phục, nên tinh thần là đẩy nhanh nhưng phải đảm bảo chặt chẽ về pháp lý, tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều nội dung cụ thể, chi tiết liên quan đến các dự án tại Thông báo số 394/TB-UBND ngày 28/10/2022, Thông báo số 432/TB-UBND ngày 21/11/2022, Thông báo số 477/TB-UBND ngày 30/12/2022, Thông báo số 06/TB-UBND ngày 12/01/2023. Các nội dung chỉ đạo cần thực hiện theo trình tự, từng bước, một số nội dung đã được các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan thực hiện, một số nội dung đang được tiếp tục thực hiện.

“Tuy nhiên, thực tế việc triển khai thực hiện một số nội dung còn chậm. Trong đó, việc chủ đầu tư thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu thiện chí trong việc triển khai thực hiện dự án, trong công tác phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan và khó khăn về tài chính đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện”, ông Lê Trí Thanh kết luận.

Về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án từ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt sang Công ty Cổ phần Bách Đạt An xuất phát từ việc chủ đầu tư được thành lập Công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để thuận lợi trong công tác tổ chức quản lý đầu tư, khai thác, kinh doanh và kê khai, thực hiện các nghĩa vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi được chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Bách Đạt An chịu trách nhiệm kế thừa tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi liên quan đến các dự án.

Khách hàng mua dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư kiến nghị thu hồi

Khách hàng mua dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư kiến nghị tỉnh Quảng Nam thu hồi dự án.

Về kiến nghị của công dân cho rằng việc chuyển giao dự án giữa hai Công ty được thành lập độc lập dẫn đến không đảm bảo điều kiện, năng lực để thực hiện các dự án, Chủ tịch Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với nội dung đề xuất giao Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam làm B cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An để triển khai thực hiện dự án,tỉnh Quảng Nam cho rằng việc này thuộc quyền quyết định của Công ty Cổ phần Bách Đạt An và phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Do đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi với chủ đầu tư khi chủ trì làm việc với chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Xây dựng kiểm tra việc ký kết hợp đồng giữa Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản GAIA và Công ty Cổ phần Bách Đạt An liên quan đến việc phân phối đất nền tại các dự án, pháp nhân của đơn vị phân phối và pháp lý của hợp đồng để có biện pháp chấn chỉnh nếu vi phạm.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao các Sở, ngành, đơn vị liên quan tích cực phối hợp, tập trung thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có văn bản thông báo, hướng dẫn chủ đầu tư lập thủ tục điều chỉnh tiến độ các dự án và tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam biện pháp, chế tài mạnh, cương quyết để chủ đầu tư chuyển kinh phí chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án, đề xuất phương án thu hồi dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

[wpcc-script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”https://diendandoanhnghiep.vn/js/raty/jquery.raty.js”]

Đánh giá của bạn:

[wpcc-script type=”text/javascript”]