Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh kết nối thị trường, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Diễn đàn Doanh nghiệp đã có buổi trò chuyện cùng ông Phạm Ngọc Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu xung quanh nội dung này.

>>>Lai Châu: Phát huy nguồn lực mềm trong năm 2023

Xin ông chia sẻ về kết quả thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh Lai Châu trong thời gian gần đây?

Lai Châu là tỉnh miền núi, điều kiện cơ sở hạ tầng còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, tỉnh Lai Châu đã nỗ lực không ngừng trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần khai thác, phát huy các thế mạnh của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đặc biệt, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, bằng quyết tâm chính trị cao, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện thực tế địa phương, cũng như tinh thần cởi mở, sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian gần đây công tác thu hút đầu tư đã thu được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu ông Phạm Ngọc Phương

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu ông Phạm Ngọc Phương

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 ước đạt 8,96%, vượt kế hoạch, trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,1%; công nghiệp và xây dựng tăng 13,2%; dịch vụ tăng 6,0%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 48,38 triệu đồng, vượt kế hoạch, tăng 3,9 triệu đồng so với năm 2021.

Bên cạnh đó, hoạt động thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2022, tỉnh cấp đăng ký thành lập mới 165 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 4.000 tỷ đồng, tăng 35 doanh nghiệp so với năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp trên toàn tỉnh lên 1.821 doanh nghiệp. Thành lập 47 hợp tác xã (HTX), lũy kế trên địa bàn tỉnh có 355 HTX, trong đó có 280 HTX hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư 20 dự án với vốn đăng ký đầu tư 6.211 tỷ đồng, tăng 06 dự án so với cùng kỳ năm trước; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 21 dự án. Lũy kế trên địa bàn tỉnh có 275 dự án với tổng vốn đầu tư 137.675 tỷ đồng; trong đó: 164 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, tổng vốn đăng ký đầu tư 94.740 tỷ đồng; 40 dự án đang triển khai thi công, tổng vốn đăng ký 18.890 tỷ đồng, giá trị vốn đầu tư thực hiện trong năm 2022 khoảng 8.944 tỷ đồng; 71 dự án đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, tổng vốn đăng ký 24.045 tỷ đồng.

Có thể nói, những thành quả trong thu hút đầu tư đã góp phần quan trọng trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2022 và làm tiền đề, động lực phát triển trong những năm tiếp theo.

Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có và quyết tâm đột phá phát triển của Lai Châu, tỉnh đang chú trọng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm nào, thưa ông?  

Với quyết tâm đột phá phát triển, trong thời gian tới tỉnh Lai Châu định hướng thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực mà tỉnh có nhiều lợi thế so sánh theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về nông, lâm nghiệp – thủy sản, tập trung vào các dự án nông nghiệp phát triển sản xuất chuyên canh quy mô lớn, hàm lượng công nghệ và giá trị kinh tế cao trong chuỗi sản xuất trên cơ sở đặc thù khí hậu của một số vùng của tỉnh Lai Châu như: cao su, chè, hoa cây cảnh, quế, sơn tra, mắc ca, sâm Lai Châu và một số dược liệu quý; Khu chăn nuôi tập trung đại gia súc lớn, nuôi cá lồng, bè trên các lòng hồ thủy điện…

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia phát triển sâm

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia phát triển sâm

Về công nghiệp – xây dựng, tỉnh ưu tiên tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như: Chế biến nông, lâm sản; Khai thác và chế biến sâu khoáng sản, thủy điện, chế biến thức ăn gia súc…; Các dự án xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp Mường so, Tân Uyên, Than Uyên, Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và các dự án hoạt động trên các ngành công nghiệp phụ trợ, vật liệu mới thân thiện môi trường.

>>>Lai Châu thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp

>>>Đặc sắc lễ hội đường phố đêm khai mạc tuần Văn hóa – Du lịch Lai Châu

Phát huy lợi thế về du lịch, Lai Châu ưu tiên phát triển các dự án đầu tư du lịch tại địa phương có thế mạnh đặc thù. Thông qua đó thu hút đầu tư, xây dựng các khu du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng vùng cao Sìn Hồ, Phong Thổ; quần thể hang động Pusamcap; Thác Tác Tình gắn với chính phục đỉnh Putaleng; khu Sin Suối Hồ gắn với đỉnh Bạch mộc Lương Tử; du lịch thể thao mạo hiểm rừng nguyên sinh vượt đèo Hoàng Liên Sơn…; các dự án phát triển dịch vụ tại Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; các dự án trung tâm thương mại, siêu thị tại trung tâm các huyện, tThành phố trong tỉnh.

Vậy, ngành Kế hoạch Đầu tư Lai Châu sẵn sàng tâm thế, điều kiện nào để đẩy mạnh thu hút đầu tư trong bối cảnh hiện nay, thưa ông?

Với phương châm luôn hợp tác và đồng hành cùng nhà đầu tư, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu tiếp tục chủ động tham mưu UBND tỉnh phát huy những điểm mạnh, lợi thế, cải thiện những hạn chế tồn tại, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các điều kiện theo tình hình thực tế tại địa phương, tranh thủ sự chỉ đạo, ủng hộ của các cấp nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu.

Trong năm 2023, ngành đang tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tập trung rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Cùng với đó, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện đạt kết quả cao các chương trình xúc tiến đầu tư. Tăng cường tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước nói chung, doanh nghiệp tỉnh Lai Châu nói riêng gặp gỡ, kết nối tăng cường hợp tác, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong quy trình thực hiện các thủ tục về đầu tư và các thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tham mưu triển khai thực Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Trân trọng cảm ơn ông!

[wpcc-script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”https://diendandoanhnghiep.vn/js/raty/jquery.raty.js”]

Đánh giá của bạn:

[wpcc-script type=”text/javascript”]