>>Vì sao Trung Quốc tái cấu trúc BRI?

Tối ngày 09/02/2023, tại thành phố Kon Tum, Tỉnh ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913- 9/2/2023). Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước và các quốc gia bạn.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang đã thay mặt nhân dân và lãnh đạo tỉnh đọc diễn văn ôn lại truyền thống 110 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Kon Tum.

Với vị trí chiến lược quan trọng, vào ngày 9/2/1913, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập đơn vị hành chính tỉnh Kon Tum gồm một vùng rộng lớn ở khu vực Bắc Tây Nguyên để tăng cường cai trị và khai thác tài nguyên.

Văn nghệ chào mừng 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum và đón nhận Quyết định công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại 2.

Tỉnh Kon Tum kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh và đón nhận Quyết định công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại 2.

Trong suốt chặng đường bị ách đô hộ của thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã anh dũng đứng lên, đoàn kết đấu tranh chống lại ách xâm lược của kẻ thù. Với sự ra đời của Chi bộ tỉnh vào cuối tháng 9/1930, Kon Tum là nơi đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên thành lập tổ chức Đảng Cộng sản.

Cũng từ đây một ý chí về một đất nước không bị nô lệ, bị chiến tranh được xây dựng, thông qua sự lãnh đạo của Đảng quân và dân tỉnh Kon Tum đã anh dũng cùng quân dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách góp phần vào Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế, đến nay tỉnh Kon Tum đã đạt được những thành tựu nhất định. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của Kon Tum tăng từ 43,2 triệu đồng cuối năm 2020 lên 52,4 triệu đồng cuối năm 2022 (đạt 75% mục tiêu cuối nhiệm kỳ). Tổng sản phẩm xã hội hằng năm tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2020-2022 đạt 8,45%/năm.

Thu ngân sách nhà nước tăng qua các năm đều tăng (năm 2020 đạt 3.000 tỷ đồng, năm 2022 đạt 4.050 tỷ đồng). An sinh xã hội được đảm bảo tốt, cuộc xây dựng nông thôn mới đã đem đến bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,3% vào cuối năm 2022.

UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum

UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị địa phương phát triển du lịch, tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu, không phù hợp

Hiện ngành du lịch và trồng thảo dược đang được quy hoạch và xây dựng là thế mạnh của tỉnh. Trong năm 2022 khách du lịch đến tỉnh hơn 1,1 triệu lượt, tăng gấp 4,4 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Kon Tum là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đã xây dựng, gìn giữ, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, anh dũng, kiên cường, bất khuất, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng, góp phần làm rạng danh trang sử hào hùng của dân tộc và vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.

Để tỉnh Kon Tum tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gợi mở một số nội dung để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh Kon Tum quan tâm trong thời gian tới.

a

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Quyết định công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại 2.

Đồng thời đề nghị tỉnh Kon Tum: “Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu để phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu; phải chăm lo bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, di sản văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển du lịch; tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu, không phù hợp; khơi dậy lòng tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; quan tâm củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…”

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang trân trọng cảm ơn các đại biểu đã về dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Khẳng định đây là những định hướng quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao quyết định công nhận Thành phố Kon Tum là Đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kon Tum.

[wpcc-script language=”javascript” type=”text/javascript” src=”https://diendandoanhnghiep.vn/js/raty/jquery.raty.js”]

Đánh giá của bạn:

[wpcc-script type=”text/javascript”]